Behandlingar som vi erbjuder

Här kan du läsa om de olika behandlingar som vi erbjuder.

 

Behandlingsmöjligheter

  • OMT-inriktad fysioterapi, står för Ortopedisk Manuell Terapi vilket är en internationell och standardiserad behandlingsform med stort kunnande i diagnostik och behandling som står under ständig utveckling. Utbildningen finns i olika nivåer, så kallade steg 1-2-3 varvid P-O har högsta examen, vilket innebär alla stegen, sedan år 2000.
  • MTT eller Manuell Träningsterapi, en skolad träningsform med bas inom sjukgymnastiken. Målet är att normalisera kroppsfunktionen och få kontroll över smärtan.
  • KBT eller Kognitiv Beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför kan leda till smärta. P-O har grundutbildning motsvarande steg 1, vilket är 45 högskolepoäng.
  • Akupunktur, med västerländsk orientering med utbildning via Smärtmottagningen vid Västmanlands sjukhus, Västerås, på 90-talet. En etablerad smärtbehandlingsmetod som dessutom bidrar till avspänning. Det finns även möjlighet till behandling med elstimulering av nålarna, vilket ger en starkare smärthämningseffekt än med enbart nål.
  • IMS, Intra Muskulär Stimulering, en effektiv muskulär behandlingsform som har nålen gemensam med akupunkturen men som sedan skiljer sig genom att man sticker djupt i muskler med både spänningsreducerande såväl som smärtreducerande syfte. Behandlingen röner stor uppmärksamhet internationellt och är många gånger till stor hjälp för patienten.
  • Laserbehandling, sk medicinsk laser klass 3B som producerar ett slags ljus med läkande egenskaper. På mottagningen finns en avancerad laser av märket Irradia, ett ledande märke på marknaden. Laser har en positiv effekt på den enskilda cellen och i ett bredare perspektiv vävnader i kroppen. Tekniken har använts länge inom idrotten för att läka skador på kort tid och få den skadade personen att så snart det är möjligt komma tillbaka i träning och spel. Det finns dokumenterad effekt på smärta, inflammation samt svullnad vilket i sig påskyndar läkning. 
  • Stötvågsbehandling av radiellt slag, en effektiv modern behandlingsmetod för olika typer av senfästessmärta såsom axeltendinit, tennisarmbåge, golfarmbåge, hopparknä , hälsenebesvär och hälsporreliknande besvär.
  • Värmebehandling, lerförpackningar uppvärmda i vatten som kan användas som förbehandling i avslappnande syfte.

Fördjupning

Om Du önskar fördjupa Dig i behandlingsformerna som nämns ovan eller ta del av vad Fysioterapeutförbundet står för så följer några länkar till intressanta hemsidor: